Skip to Content

Konstauktion med mersmak i Nybro

”Jag har ett antal konstverk som jag gärna skänker till en aktivitet”sa en Lions i LC Nybro.”Om alla i klubben bidrar med några konstverk,skulle vi kunna arrangera en konstaktion”.
Sagt och gjort,efter samtal med biblioteket i Nybro avtalades tidpunkt för utställningen.
sundh_o_moquist6146930806385162902.jpeg

Runt 80 tavlor samlades in vilka hängdes på väggarna i utrymmet som disponerades på biblioteket.
Tavlorna numrerades och i en pärm kunde sedan hugade spekulanter lägga bud på de konstverk av intresse samt även notera namn och telefonnummer.
Utställningen pågick 3 veckor och vid klockslaget då anbudstiden avlöpte,stängdes pärmen för vidare bud.Ända fram till sista minuten trängdes spekulanterna för att kolla om någon bjudit över och ev. lägga nytt bud.
De få spekulanter som inte var närvarande kontaktades och kunde avhämta sina konstverk dagen efter.
Vi fick bud på 62 av de 80 tavlorna.Från 10 kronor och upp till 700 kronor låg buden och resultatet blev styvt 12000 kronor.
Aktiviteten blev mycket uppskattad,många frågade om tidpunkt för nästa auktion.Troligen kommer vi igen om 1-2 år.