Skip to Content

Lions Club Växjö Dacke och projekt Hand i Hand

PROJEKT HAND I HAND
Folkhälsoinstitutet (FHI) uppskattar att det finns cirka 400 000 barn i Sverige som växer upp med missbruk i hemmet. Det motsvarar 2-3 barn i varje skolklass! Av dessa barn är det cirka 2% som nås av myndigheterna och får någon form av professionell hjälp!

Projektet Hand i hand syftar till att synliggöra dessa barn och ungdomars situation och skapa debatt om missbrukets konsekvenser för barnen och vårt samhälle.

Tillsammans med våra samarbetspartners, LIONS CLUB Växjö-Dacke, SENSUS STUDIEFÖRBUND samt GLIMTEN:s familjeverksamhet, startar vi ett sommarläger för barn till missbrukande föräldrar. Första lägret genomförs sommaren 2012.Vårt långsiktiga mål är att inspirera och stötta även andra kommuner i Sverige när det gäller att starta liknande verksamheter.

Tillsammans med musikgruppen ”VäDERLeK” producerar vi en cd-skiva. Företag och organisationer med starkt varumärke och förankring i Kronobergs län, erbjuds bidra till projektet. Som tack för hjälpen får de ett antal cd-skivor att användas till att sprida projektets budskap vidare. Som enskild person kan du givetvis också bidra och som tack får du en cd-skiva. Cd:n kommer att vara klar den 15 mars. Alla bidrag går oavkortat till ett projektkonto hos Lions där insamlade medel fördelas enligt projektets mål. Överskottet förvaltas av Lions för kommande sommarläger

Vill du veta mer och hur du kan hjälpa till?
Kontakta Cenneth Carlsson 0708-870730, cenneth@kreativakrafter.com eller Jocke Wickström 0705-142424, jocke.wickstrom@bredband.net

Har du Facebook? Sök på Hand i hand och ”gilla”, så håller du dig uppdaterad om vad som händer i projektet!
Hand i Hand