Skip to Content

FAQ Frågor

När skall vi gå över till det nua registret?

Den 1/4 går vi över

 

Vilka har tillgång till registret?

President, Setreterare,och kassör, vi har önskat att även Registeransvarig skall få tillgång men ännu inget svar.

 

Varför kan jag inte använda min gamla inloggning som jag hade till det svenska registret ?

Det Svenska registret stängs 1/4 och USA registret är en helt annan sak. Du måste registrera dig på nytt, Se film 1

 

Jag har lämnat in uppgifter om nästa års styrelse. När jag kollar upp det i det nya systemet är bar president, kassaförvaltare och medlemsordförande med. Varför inte hela styrelsen?

I USA registret registreras President, 1:de o2:de vise president, sekreterare, kassör , medlemsordf och direktor som Klubbfunktionärer. Alla andra registreras som lokala funktionärer och förs inte över per automatik. Efret den 1/4 kan vi registrera dem direkt i USA Se film 2

 

Klubben fastställer den nya styrelsen för 2015-2016 på aprilmötet den 7/4. Skall inrapportering absolut göras före 1/4?

Nej, detta behövs inte, du kan göra den senare direkt i det nya registret.