Program
Pauli Hansen

Aktivitet
Kjell Petterson

Bidrag
Carina Karapanos

Medlem
Inga Frederich

Ungdomsläger
Carina Karapanos

Ronsenfonden
Jan-Olov Liiv

Nominering
Björn Österlind

Stipendier
Prolympia: Birgitta Hartwig

Ungdomsled. : Ulla Spragge

Press/Info
Yvonne Hansen

Rekvisita/förråd

Pauli Hansen och Gun Ahlqvist

Dackestatyn
Jan Ahlqvist

Forskningsfonden
Hans Magnusson

Arkivering
Barbro Lind

IT

Björn Österlind