Mötesdagar verksamhetsåret 2017-2018

Mötesplatser: Styrelsemöte på Modigs kl 19.00
Månadsmöte i Lionalokalen, Vallgatan 2, kl 19.00

Styrelsemöte Tisdag 29/8
Månadsmöte Lördag 2/9

Styrelsemöte Tisdag 10/10
Månadsmöte Fredag 13/10

Styrelsemöte Tisdag 7/11
Månadsmöte Fredag 10/11

Styrelsemöte Tisdag 12/12
Månadsmöte Lördag 16/12

Styrelsemöte Tisdag 9/1
Månadsmöte Fredag 12/1

Styrelsemöte Tisdag 6/2
Månadsmöte Fredag 9/2

Styrelsemöte Tisdag 6/3
Månadsmöte Fredag 9/3

Styrelsemöte Tisdag 10/4
Månadsmöte Fredag 13/4

Styrelsemöte Tisdag 15/5
Månadsmöte Fredag 18/5

Styrelsemöte Tisdag 12/6
Månadsmöte Lördag 16/6