Lions är en av världens största välgörenhetsorganisationer och bildades i Chicago 1917 av Melvin Jones. I dag finns Lions representerade i 205 länder och antalet medlemmar uppgår till 1,4 miljoner. 1948 kom Lions till Sverige och i juni 2008 hade vi ca 14 000 medlemmar organiserade i 530 klubbar. Namnet ”Lions” är en förkortning av ”Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”.

Våra medlemmar arbetar ideellt med olika samhälls- och hjälpprojekt. Vår uppgift är ”att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan”. Hela nettobehållningen av insamlingsarbetet går oavkortat till hjälpverksamhet. Lions organisation och administration bekostas helt av medlemsavgifter.

Vi är politiskt och religiöst neutrala men fördömer våld och förtryck i alla dess former. En styrka hos Lions är medlemmarnas lokala förankring som gör det möjligt att verka på den egna orten och hjälpa till där det verkligen behövs.