President: Carina Karapanos
Vicepresident: Björn Österlind
Sekreterare: Yvonne Hansen

Kassaförvaltare: Birgitta Hartwig
Klubbmästare: Pauli Hansen
1:e direktor; Ulla Spragge
2:e direktor: Jan Ahlqvist
IT-ansvarig: Percy Modig

Medlemsordförande: Inga Frederich
Aktivitetsordförande: Kjell Petterson
Tail Twister: Olof Wandellt